редакція діє від 20 липня 2022 року

Публічний Договір Пропозиції Отримання Послуг Sv Club

від ФОП Дубінської Євгенії Аркадіївни, яка оперує сайтом vip.sv.club
1. Вступ
Цей документ є офіційною публічною пропозицією (офертою) від ФОП Дубінської Євгенії Аркадіївни (далі – "SV CLUB", "Клуб", "ми", "Адміністратор") укласти вказаний договір на зазначених нижче умовах між Вами, Користувачем/Клієнтом сайту, і нами.

Клуб є партнером компанії BBG REAL ASSETS LIMITED, зареєстрованої за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 295431 (далі – Компанія).

Відповідно до договору про співробітництво від 29.03.2022, укладеного між Компанією та Startup Professional Network, Inc., корпорацією штату Делавер (США) (далі «Корпорація»), що є менеджером Network VC Syndicate Fund, LLC, компанії з обмеженою відповідальністю Delaware Series (далі – «Фонд»), Компанія є партнером зі збору коштів, що запрошує потенційних інвесторів в Україні та інших країнах Європи приєднатися до Фонду.

Компанія бажає залучити інвестиції в цільові Стартапи, кожен з яких структурований як окрема серія (далі «Серія») відповідно до окремої Операційної угоди Фонду із серії (далі «Операційна угода з окремою серією»).

У відповідності до договору про співробітництво від _______________, укладеного між Компанією та Клубом, Клубу дозволено укладати будь-які договори з потенційними Інвесторами, Клієнт бажає скористатись послугами Клубу, а Клуб згоден їх надати.

Оферта визначає умови користування продуктами та послугами (далі – "Послуги"), що визначені в цьому документі та в окремому письмовому договорі.

Якщо з Вами не укладено письмового договору або угоди, Ваш договір з SV CLUB завжди буде включати в себе щонайменше ті умови та положення, які викладені в цьому документі.

Роз’яснення щодо умов надання окремих видів Послуг можуть міститись в розділі сайту "FAQ".

Відповідно до положень Цивільного кодексу України (ст. ст. 633, 634, 641) цей документ є публічною офертою та договором приєднання.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття Вами викладених в Оферті умов, а саме акцепту цієї Оферти шляхом проведення відповідної реєстрації облікового запису (заповнення форми) та ознайомлення з такою Офертою на сайті sv.club, Ви вважаєтесь Користувачами/Клієнтами наших послуг на зазначених нижче умовах та тих, що опубліковані на сайті sv.club.

Вся сукупність викладеної в цьому документі інформації являє собою юридично зобов'язуючий правочин, обов'язковий до виконання у разі Вашої взаємодії з нами.

Будь ласка, прочитайте Оферту уважно, адже Ваша взаємодія з нами констатує повну і однозначну згоду з її положеннями.
2. Прийняття Умов Договору (акцепт Оферти)
Ця Оферта (Угода) є обов'язковим до виконання юридичним документом, в рамках і на умовах якого Користувач/Клієнт та/або Відвідувач має право використовувати сайт та/або його контент (інформаційне наповнення, функції, сервіси, тощо).

Здійснюючи реєстрацію облікового запису (заповнення форми), Ви робите акцепт оферти, обов'язковий для виконання. Акцепт оферти прирівнюється до укладення договору в простій письмовій формі.

Користуючись сайтом або пропонованими на сайті Послугами, Ви приймаєте всі зазначені Умови без будь-яких змін або доповнень з Вашого боку, а також даєте згоду на обробку Ваших персональних даних відповідно до нашої Політики щодо персональних даних.

Якщо Ви не згодні та/або не приймаєте Умови/Політику щодо персональних даних – припиніть користування сайтом і Послугами.

У цьому документі терміни та поняття використовуються в такому значенні:
Адміністратор/Оператор даних - ФОП Дубінська Є.А., ідентифікаційний код 2707506163.

Веб-сайт (Сайт Адміністратора) – комплекс гіпертекстової інформації, програмних, інформаційних засобів, логічно пов'язаних між собою, оформлених у вигляді окремих сторінок і доступних в мережі Інтернет. Сайт розташований в мережі Інтернет за адресою vip.sv.club.

Контент – інформаційне оформлення сайту, що включає в себе в тому числі але не виключно: текст, програми, музику, звуки, фотографії, графічні зображення, відео, повідомлення та інші матеріали.

Відвідувач – користувач мережі Інтернет, що зайшов на сайт, але не здійснив заповнення відповідної форми в якості Користувача/Клієнта.

Користувач/Клієнт – фізична особа, представник фізичної особи – підприємця або юридичної особи, що ознайомились з Публічним договором пропозиції отримання послуг та здійснили заповнення форми на сайті з метою отримання Послуг.

Заповнення форми - юридично значимі дії Користувача/Клієнта, усвідомлено і добровільно вчинені ним на сайті, пов'язані з внесенням достовірних персональних даних, а також вираження ним своєї згоди із запропонованою до ознайомлення Офертою (Угодою).

«Інвестор» - фізична або юридична особа, яка здійснює інвестиції у Стартапи, що фінансуються за участі Фонду за певною Окремою серією операційної угоди.

«Стартап» - підприємницька компанія, яка знаходиться на ранніх стадіях свого розвитку (як правило, розпочата кількома засновниками, які зосереджені на тому, щоб отримати вигоду з очікуваного ринкового попиту шляхом розробки життєздатного продукту, послуги або платформи), що фінансується за участі Фонду.

«Член Клубу» - Клієнт, що оплатив річну абонентську плату за послуги Клубу та пройшов реєстрації та верифікації, які висуваються Комісією з цінних паперів і бірж США до акредитованих інвесторів.

Користувач/Клієнт зобов'язується не використовувати сайт та розміщений на його сторінках Контент для цілей, що суперечать законодавству України, Оферті (Угоді), правам і законним інтересам Адміністратора сайту та/або інших користувачів або третіх осіб, основам правопорядку та/або моральності.

Користувач/Клієнт приймає на себе всі ризики і наслідки, пов'язані з отриманням та/або розміщенням інформації в мережі Інтернет, взаємодією з іншими користувачами та іншими особами, - за допомогою сайту, а також використанням сайту та/або Контенту.

Адміністратор зберігає за собою право змінювати Оферту (Угоду) в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Оферти (Угоди) та/або всі їх невід'ємні частини, які зазнали змін, вступають в силу з моменту опублікування на сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений Адміністратором при їх опублікуванні. Чинна редакція Оферти (Угоди) і всіх його невід'ємних частин завжди знаходиться на сайті в публічному доступі за адресою vip.sv.club.

Якщо Користувач/Клієнт продовжує користуватися послугами Адміністратора після публікації змін до Оферти (Угоди), вважається, що Користувач/Клієнт тим самим приймає зміни їх умов.
3. Предмет Договору
Предметом договору є:
 • користування сайтом;
 • отримання Послуг, які ми пропонуємо на нашому сайті.

Адміністратор залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в інформацію, яка опублікована на сайті vip.sv.club.

Адміністратор має право направляти Користувачу інформаційні повідомлення та проводити відповідні опитування, у тому числі що стосуються користування сайтом та/або отримання Послуг.

Адміністратор залишає за собою право, на власний розсуд, частково або повністю обмежити та/або припинити доступ Користувача до сайту (Контенту) у разі, якщо Користувач порушує умови даної Оферти (Угоди).

Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти (Угоди) шляхом її акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Адміністратору, що:
 • Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при заповненні відповідної форми на сайті vip.sv.club;
 • Користувач укладає (акцептує) дану Оферт (Угоду) добровільно, при цьому Користувач повністю ознайомився з умовами Оферти та повністю розуміє предмет Оферти (Угоди);
 • Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення (акцептування) та виконання даної Оферти (Угоди).

Всі матеріали, які є частиною вмісту сайту (Контент), захищені авторським правом і охороняються відповідно до законодавства України.
4. Послуги
Клуб надає Клієнту наступні інформаційні та консультаційні послуги на інвестиційну тематику:
 • надання доступу до інформації щодо інвестиційних можливостей Стартапів та їх обговорення;
 • надання доступу до Telegramm-групи SV CLUB;
 • надання консультаційного, інформаційного та юридичного супроводження при укладенні договорів з Корпорацією та Фондом.

Зазначені Послуги за вказаною Офертою не є фінансовою послугою, порукою або посередництвом у будь-якому сенсі, не рекламують будь-які проекти, не повинні розумітися як такі, що схиляють Клієнта до:
 • здійснення будь-яких дій або прийняття рішень, у тому числі, пов'язаних з подальшою співпрацею Клієнта з будь-якими третіми особами;
 • інвестування Клієнтом у будь-які проекти, повідомлені Клубом Клієнту.

Для надання Послуг ми збираємо та обробляємо інформацію, яку Ви нам добровільно надаєте:
 • ім'я, прізвище та по батькові Користувача/Клієнта;
 • паспортні дані;
 • ідентифікаційний код;
 • банківські реквізити;
 • поштова адреса та адреса реєстрації;
 • адреса електронної пошти;
 • контактний номер телефону;
 • дані соціальних мереж;
 • рід діяльності;
 • компанії, що належать, або де працює Користувач/Клієнт;
 • інформацію про заплановано суму інвестиції.

Клієнт цим надає повну згоду на обробку, зберігання та передачу Клубом персональних даних Клієнта. Такими даними можуть бути відомості щодо: прізвища, імені, по батькові, дати та місця народження, громадянства, статі, віку, місця проживання (фактичного та адреси реєстрації місця проживання), номерів засобів зв'язку, адреси електронної пошти, даних паспортного документа, або іншого документа, що засвідчує особу Клієнта, ідентифікаційного номера/реєстраційного номера облікової картки, фотографій, інформацію про Клієнта як про фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця, юридичну особу, та/або як представника іншої особи, даних свідоцтва про державну реєстрацію, інших документів про підприємницьку діяльність, а також іншу інформацію, що стала відомою Клубу від Клієнта (далі – «Персональні дані»).

Згода Клієнта може бути відкликана Клієнтом шляхом подання письмової заяви на ім'я та адресу Клубу. Подання такої заяви вважається підставою для розірвання цього Договору.

Умови користування Послугами:
Користувачем може бути будь-яка особа, яка користується сайтом і Послугами, приймаючи одночасно (а) умови Оферти, (б) Політику щодо персональних даних.

У разі, якщо Ви – фізична особа, то для отримання платних Послуг Ви повинні бути здатні укладати цивільний правочин, а тобто: (а) бути дієздатним/ою і (б) досягти 18 років на момент замовлення послуг.

У разі якщо Ви – представник фізичної особи – підприємця або юридичної особи, то для отримання платних Послуг (а отже, заповнення форми, укладення договору від його імені) Ви повинні бути уповноважені на такі дії належним чином цією фізичною особою – підприємцем або юридичною особою.

Умовою надання Послуги є проходження Клієнтом реєстрації та верифікації, які висуваються Комісією з цінних паперів і бірж США до акредитованих інвесторів, використовуючи процедури перевірки KYC/AML за посиланнями, наданими Виконавцем, та підписання заяви про відповідність вимогам акредитованого (досвідченого) інвестора. Непроходження вказаної реєстрації та верифікації, в тому числі з причин невідповідності Клієнта умовам, які висуваються Комісією з цінних паперів і бірж до акредитованих інвесторів США до акредитованих інвесторів, є підставою для відмови в наданні Послуг.

Для отримання Послуг Вам необхідно:
 • заповнити форму на сайті sv.club.;
 • надати Клубу відповідну інформацію;
 • пройти верифікацію;
 • увійти у Клуб, уклавши угоду, що опублікована на сайті sv.club.;
 • здійснити платіж для отримання Послуг.

Ви, як Користувач сайту та Послуг, завіряєте та гарантуєте, що відповідаєте усім вищезазначеним умовам користування Послугами.
Послуги вважаються оплаченими у момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Клубу.
Клієнт не може вимагати зниження вартості Послуг або повернення коштів на тій підставі, що Клієнт не скористався Послугами.
Послуги вважаються наданими незалежно від того, чи скористався Клієнт Послугою.

Клуб має право на власний розсуд обмежити або заборонити доступ Клієнта до Послуг, у тому числі до Telegramm-групи SV CLUB у випадку порушення Клієнтом будь-яких умов цієї Оферти, Договору про надання послуг, чинного законодавства України або США чи правил ділового спілкування.
5. Обовязки Користувача/клієнта
Користувач/Клієнт зобов’язаний:
 • використовувати сайт та Контент тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України;
 • не вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу сайту і є його несумлінним використанням;
 • не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту сайту;
 • не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості сайту з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України. Користувач не має права використовувати інформацію сайту для особистих комерційних цілей;
 • надати за запитом Адміністратора додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до наданих Користувачем/Клієнтом даних.
Неприпустимі будь-які дії та будь-яка комунікація Клієнта з третіми особами (у тому числі іншими клієнтами Клубу, а також компаніями, інформацію про які Клієнт отримав за результатами надання Послуг), спрямовані на:
 • розголошення інформації, отриманої від Виконавця, особам, що не є Членами Клубу та/або не мають доступу до Telegramm-групи SV CLUB;
 • поширення інформації про Стартапи шляхом здійснення реклами чи публікацій у ЗМІ, соціальних мережах чи відкритих групах мессенджерів або в інший спосіб необмеженому колу осіб;
 • здійснення публічних закликів до здійснення інвестицій у стартапи Network VC Syndicate Fund, LLC, в тому числі шляхом реклами чи публікацій у ЗМІ, соціальних мережах чи відкритих групах мессенджерів;
 • рекламу конкурентів Клубу, використання Послуг конкурування з Клубом;
 • заклик третіх осіб змінити договірні відносини з Клубом, не співпрацювати з Клубом або співпрацювати на інших умовах;
 • зміна фінансових умов співпраці третіх осіб з Клубом;
 • поширення недостовірної інформації про Клуб або Послуг, необґрунтовану критику Клубу або Послуг;
 • нав'язування партнерам та контрагентам Клубу інших фінансових умов співпраці порівняно з тими, про які відомо Клубу;
 • переманювання співробітників, партнерів та контрагентів Клубу;
 • будь-яку шкоду господарській діяльності Клубу.
6. Вартість Послуг
Вартість Послуг вказана у відповідній вкладці сайту про замовлення Послуг, а також у повідомленнях, що надсилаються Вам на електронну пошту (якщо такі будуть надіслані).

Остаточна вартість Послуг у національній валюті України відображається у відповідній вкладці сайту про оплату Послуг, а також фіксується в електронному рахунку-фактурі (інвойсі) платіжної системи, або в рахунку-фактурі надісланої Вам в паперовому вигляді.

У випадку, якщо оплата Послуг здійснюється не з території України, остаточна вартість Послуг може бути відображена в іншій валюті (яка застосовується до оплати у Вашому окремому випадку), яка також фіксується в електронному рахунку-фактурі (інвойсі) платіжної системи, якою Ви скористались.

Вартість Послуг не включає додаткові комісії банків та платіжних систем.
7. Користування Сайтом
Ви повинні дотримуватися усіх умов і правил користування сайтом, з якими Вам буде запропоновано ознайомитися при оформленні замовлення або в процесі користування Послугами, пропонованими на сайті.

Ви погоджуєтеся з тим, що Ви не будете: (а) самостійно здійснювати, та/або (б) брати участь в діяльності, яка порушує функціонування сайту та/або пов'язаних з ними серверів, мереж.

Ви приймаєте на себе повну відповідальність за будь-які порушення Ваших зобов'язань, зазначених в умовах, а також за усі наслідки таких порушень, в тому числі у вигляді неустойки, штрафу, відшкодування (відповідно до умов вказаного Договору та діючого законодавства України).

Якщо Ви: (а) здійснили заповнення форми на сайті, та/або (б) оформили замовлення на пропоновані Послуги, та/або (в) ж користуєтеся нашими Послугами – Ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо направляти Вам письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали за контактними даними, наданими Вами при заповненні форми (тобто: у месенджери, за номером телефону, на адресу електронної пошти). За необхідності – Ви можете: (а) відмовитися від їх отримання, (б) уточнити контактні дані, або (в) вимагати їх видалення, написавши на електронну пошту svclub@office.bbg.ua лист з відповідними тематикою та змістом.
8. Права Інтелектуальної Власності, Авторське Право
Залежно від придбаних Вами Послуг, Ви отримуєте доступ до "Контенту" – творів (інформаційних та консультаційних матеріалів), авторські та суміжні права на які захищені, та: (а) або належать нам, або (б) належить нашим підрядникам, афілійованим особам, іншим третім особам – при цьому права нам ліцензовані, або (в) використовуються на законних підставах (наприклад, в рамках «зони безпеки» – як цитування в освітніх цілях, пародія, сарказм, або в інших випадках, передбачених застосовуваним до творів правом).

Користуючись Послугами, Ви отримуєте право ознайомлюватись зі вмістом Контенту і використовувати його в цілях відповідно до умов Оферти.

Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення і поширення матеріалів, розміщених на сайті, або тих, що надаються під час навчання, так само як і використання контенту в комерційних цілях без письмової згоди правовласника – нами не дозволяється, а також суворо заборонено та переслідується за застосованим правом.

Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується відповідно до законодавства країни надання Послуг, та міжнародним законодавством, що може тягне за собою цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність (в залежності від обставин та кваліфікації порушення).

Клуб цим Договором не передає Клієнту будь-які права інтелектуальної власності, будь-які інші свої права та права третіх осіб.

Отримана Клієнтом внаслідок надання Послуг інформація підлягає таким обмеженням: Клієнт не має права відтворювати, повторювати, змінювати, доповнювати, копіювати, відчужувати, передавати до неї доступ, створювати похідні роботи, виробляти чи продавати продукти на її основі, а також не має права використовувати інформацію будь-яким іншим чином, крім для своїх навчальних цілей.

Вся інформація про інвестиційний проект та інформація, що має відношення до інвестиційних можливостей, отримана Клієнтом від Клубу, вважається Конфіденційною інформацією та повинні розглядатися зі строгою конфіденційністю та використовуватися лише для того, щоб затвердити цю інвестиційну можливість.

Крім того, Виконавець і Клієнт взаємно запевняють один одного, щоб розглядати всю інформацію, яка обговорена та розділена між Сторонами із суворою конфіденційністю, та не роблять їх доступними для третіх осіб, ні в письмовій, ні в будь-якій іншій формі.
9. Застереження Щодо Гарантій
Ми не надаємо жодних гарантій, що користування Послугами SV CLUB призведе до досягнення Вами результатів, на які Ви розраховуєте.

Використовуючи матеріали SV CLUB, Ви тим самим відмовляєтесь від будь-яких претензій до нас з приводу отриманих Вами результатів в процесі користування Послугами.

Ви розумієте, що Ваша незгода з приводу отриманих Вами результатів в процесі користування Послугами ні в якому разі не є підставою для повернення сплачених за Послуги коштів.
10. Відповідальність
Загальні положення:
У разі (а) порушення Користувачем/Клієнтом зобов'язань, (б) надання недостовірної інформації при укладанні або в ході виконання угоди – Користувач/Клієнт несе відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.
Ви несете відповідальність за: (а) достовірність і правильність даних при заповненні форми та платіжних даних, зазначених Вами в процесі оформлення замовлення; (б) отримання третіми особами даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг; (в) використання матеріалів, розміщених на сайті або які надаються в ході надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдження або передачі третім особам; (г) поширення недостовірних відомостей про нас, що наносять шкоду діловій репутації (наклеп); (д) порушення Умов користування Послугами; (е) порушення умов платежу; (є) втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід наших інструкцій.

Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:
 • зміст інформації, що зазначається під час заповнення форми та оформлення замовлення на Послугу при використанні сайту Адміністратора;
 • достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем під час заповнення форми та оформлення замовлення на Послугу в якості Користувача, а також достовірність гарантій і засвідчень Користувача;
 • свої дії, які вчиняються ним під час використання сайту (Контенту) Адміністратора, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації;
 • надання недостовірної інформації про себе та свою інвестиційну діяльності, зокрема, щодо своєї відповідності статусу акредитованого (досвідченого) інвестора відповідно до вимог Комісії з цінних паперів і бірж США;
 • розголошення інформації, отриманої від Клубу, особам, що не є членами клубу (не оплатили Послуги Клубу) та/або не мають доступу до Telegramm-групи SV CLUB;
 • поширення інформації про Стартапи шляхом здійснення реклами чи публікацій у ЗМІ, соціальних мережах чи відкритих групах мессенджерів або в інший спосіб необмеженому колу осіб;
 • здійснення публічних закликів до здійснення інвестицій у Стартапи, LLC, в тому числі шляхом реклами чи публікацій у ЗМІ, соціальних мережах чи відкритих групах мессенджерів;
 • використання третіми особами даних для отримання доступу до Послуг, якщо це сталося внаслідок дій або бездіяльності Клієнта;
 • порушення умов конфіденційності та прав інтелектуальної власності Клубу;
 • порушення умов оплати за Послуги;
 • втручання у роботу Telegramm-групи SV CLUB, спробу отримати доступ в обхід інструкцій Клубу;
 • не погоджену з Клубом комунікацію Клієнта з іншими учасниками клубу, будь-якими особами, контакти яких Клієнт отримав від Клубу;
 • порушення обов'язку Клієнта протягом одного дня повідомляти Клубу всі відомості про взаємини Клієнта та третіх осіб у рамках проектів, про які Клієнт дізнався внаслідок надання Послуг;
 • використання Клієнтом Послуг для конкурування з Клубом;
 • інші порушення відповідно до умов цього Договору та норм діючого законодавства України.

Обмеження відповідальності Адміністратора:
Крім форс-мажорних обставин, які звільняють нас від виконання договору і відповідальності за це в цілому, Адміністратор також не несе відповідальності в таких випадках:

 • за повні або часткові переривання надання Послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та апгрейду технічних засобів (за умови попереднього повідомлення користувача);
 • за порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення, що використовується Вами для отримання Послуг;
 • за втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає нашої провини;
 • за будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з нашої вини.

Адміністратор не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до сайту (Контенту) або його сервісів.

Адміністратор не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до сайту та його сервісів.

Адміністратор не відповідає за відповідність сайту (Контенту) цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу сайту, припинення доступу Користувача до сайту (Контенту), з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Адміністратора, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.

Адміністратор не несе відповідальності за наслідки отримання третіми особами даних та іншої інформації Користувача.

Відповідальність за розміщувані Користувачем матеріалів і контенту:
Ви несете відповідальність за контент та матеріали, які Ви розміщуєте на нашому сайті, в наших спільнотах, групах або чатах проекту, в процесі користування Послугами SV CLUB. Ми не несемо відповідальності за розміщувані Вами матеріалів і не здійснюємо їх відстеження.

Розміщуючи Ваш власний контент, Ви зобов'язані дотримуватися вимог застосовуваного до контенту права. У будь-якому випадку, Вам забороняється публікація контенту порнографічного, сексуального характеру, яке пропагує насильство, садизм, дискримінацію, що містить загрози або наклеп.

Крім того, Ваш контент також не повинен порушувати прав третіх осіб та містити рекламу. Це стосується майнових і особистих немайнових прав третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності (наприклад, авторського права і права на товарний знак та торгівельне найменування). Зокрема, ви також зобов'язані не порушувати прав третіх осіб при розміщенні коментарів/відгуків, виборі фото профілю, або публікації будь-яких зображень.

Контент і матеріали, які Ви розміщуєте в процесі користування Послугами SV CLUB не повинні містити рекламу.
Ми маємо право в будь-який момент видалити або перемістити будь-який контент, розміщений вами, якщо вважатимемо, що він порушує права третіх осіб або вимоги законодавства.

Якщо ж Ви порушуєте зазначені принципи розміщення контенту – ми маємо право: (а) направити Вам письмове попередження, (б) тимчасово заблокувати доступ до сайту, та (в) призупинити надання Послуг, або, у крайньому випадку, (в) розірвати договір в односторонньому порядку шляхом направлення Вам електронного повідомлення.

Відшкодування збитків:
Якщо Ви порушуєте умови Договору – Ви зобов'язані відшкодувати нам всі збитки, понесені у зв'язку із задоволенням наших та/або претензій третіх осіб (чиї права Ви порушили). Ми залишаємо за собою право пред'являти Вам претензії за втрати та інші вимоги, в порядку регресу.

11. Наслідки Непереборної Сили (форс-мажорні Обставини)
Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військові дії і інші обставини непереборної сили), рішення чи приписи органів державної влади та управління, внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові тощо) і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. В такому разі виконання Стороною зобов’язань за Договором продовжується на строк, протягом якого діяли ці обставини.

Обставини непереборної сили не є підставою для звільнення від відповідальності за вчинення неприпустимих дій, передбаченими умовами цієї Оферти та Договору про надання послуг.

Якщо наслідки непереборної сили будуть продовжуватися більше шести місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору.
Наявність наслідків непереборної сили має бути підтверджена необхідними документами відповідного уповноваженого органу.
12. Терміни Дії
Умови Оферти діють до тих пір, поки не будуть змінені або відкликані Адміністратором.

Припинення дії (відгук) Оферти не вплине на будь-які юридичні права, зобов'язання та відповідальність, які мали місце раніше та виникли до моменту припинення дії Оферти.

Оферта вважається укладеною на невизначений термін і діє до моменту, поки не буде розірвана Вами або нами.

Договір про надання Послуг, укладений в зв'язку з придбанням Послуг, діє до повного виконання зобов'язань сторонами або до моменту, коли його завершення (розрив) передбачений умовами Оферти.
13. Припинення Користування Послугами
Ви маєте право припинити користування сайтом та Послугами у будь-який час, без пояснення причин. Для припинення користування Послугами, повідомте нам про це, звернувшись за доступними на сайті контактними даними.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що після того як Ви відмовилися від Послуг (розірвали договір), Ви втратите доступ до Послуг, Контенту та повного функціоналу сайту.

Ми залишаємо за собою право розірвати договір з Вами без вказівки причин, за умови надсилання Вам електронного повідомлення не пізніш як за 5 (п’ять) календарних днів до запланованої дати розірвання.
14. Заключні Положення
Ми залишаємо за собою право змінювати або доповнювати текст цієї Оферти, розмістивши на цій сторінці відповідне повідомлення та її нову редакцію. Наполегливо рекомендуємо регулярно перевіряти цю сторінку та дату внесення останніх змін, зазначену у верхній її частині.

У разі зміни умов, ми розмістимо їх нову редакцію безпосередньо на сторінці з описом продукту.

Якщо Ви не заперечуєте проти дійсності нових умов та продовжуєте користуватися Послугами, нова редакція умов вважається Вами прийнятою.

Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що користування Послугами після зміни умов розглядається нами як їх акцепт. У разі якщо Ви заперечуєте проти нової редакції Оферти, або не згодні з нею в будь-який її частині, ми зберігаємо за собою право на односторонню відмову від договору в установленому порядку.

Якщо будь-який судовий орган, уповноважений розглядати це питання, визнає недійсність одного з положень укладеного договору та таке рішення не буде оскаржене, відповідне положення буде виключено з договору зі збереженням дії інших положень. Решта положень договору будуть дійсні, їх дотримання може забезпечуватися в судовому порядку.

Відносини сторін регулюються правом України та США. У частині законодавства про захист прав споживачів – законодавство країни проживання користувача. У частині законодавства про авторське і суміжні права – залежить від суб'єкта і предмета відносин.

Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті в мережі Інтернет за адресою /ua/publiccontract.
15. Інформація Про Постачальника Послуг І Власника Сайту
ФОП Дубінська Євгенія Аркадіївна
Україна, 08725, Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Лісова, 556
ідентифікаційний код 2707506163
З будь-яких питань, будь-ласка, звертайтесь за адресою електронної пошти: svclub@office.bbg.ua